សេចក្តីជូនដំណឹង
Welcome to Love Wedding! Register Login >> Post Free Ads Now
ភ្នំពេញ
»​ លិខិតអញ្ជើញ
ព័តមានលំអិត
Apsara Printingកាលបរិច្ឆេទ 26/05/2015
#589 monivong Boeung Kengkang2 Chomkarmon Phnom Pen, Cambodia 012 924 542
ព័តមានលំអិត
សឺវេន ដាយមិនកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ​​83C ផ្លូវលេខ374 ភ្នំពេញ
ទួរស័ព្ទលេខៈ 011/016/017 285 285
ព័តមានលំអិត
សឺវេន ដាយមិនកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ​​83C ផ្លូវលេខ374 ភ្នំពេញ
ទួរស័ព្ទលេខៈ 011/016/017 285 285
ព័តមានលំអិត
យូធី បោះពុម្ពកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ​​11R ផ្លូវលេខ180 ភ្នំពេញ
ទួរស័ព្ទលេខៈ 012/016 73 73 14
ព័តមានលំអិត
CAMDOកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ​​57C ផ្លូវលេខ205 ភ្នំពេញ
ទួរស័ព្ទលេខៈ 092 277 777
ព័តមានលំអិត
Stop Biz Start Groupកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ464A ផ្លូវលេខ274 ផ្លូវព្រះសីហនុ​​ ទួលស្វាព្រៃII ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 088 6123 123
អ៊ីមែល: info@1stopbizstart.com
ព័តមានលំអិត
Angkor Rubber Stamp & Printingកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ276HEo ផ្លូវលេខ184 ផ្លូវកែវជា ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 503 353
អ៊ីម៉ែលៈ apsaraprint@yahoo.com
ព័តមានលំអិត
Apsara printing & Embroideryកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ589 ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស​ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 211 316
អ៊ីម៉ែលៈ asaraprint@yahoo.com
ព័តមានលំអិត
Best Color Printingកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ43 ផ្លូវលេខ265​ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 631 2202
ព័តមានលំអិត
D. P. C. Digital Printing ID cardកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ1Eo ផ្លូវលេខ428 សង្កាត់​បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 889 804
ព័តមានលំអិត
BNCT Photocopy Printing & Computerកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ63B ផ្លូវលេខ105 ផ្លូវឧកញ្ញ៉ានូកាន់ ខណ្ឌ7មករា ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 306 171
ព័តមានលំអិត
ឈឹម ប៉េងលី ព្រីនធីងកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ37 ផ្លូវលេខ163​ កាច់ជ្រុងផ្លូវលេខ​310 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 016 821 741
ព័តមានលំអិត
ដៃងក ព្រីនធីងកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ​175 ផ្លូវព្រះនរោត្តម ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 66 33 000
ព័តមានលំអិត
ឌ្រាកន ព្រីនធីងកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ91 ផ្លូវលេខ68 ផ្លូវអង់ព្រំ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 487 888
អ៊ីម៉ែលៈ eanglee@yahoo.com
ព័តមានលំអិត
ហ្គាណាដ ព្រីនធីងកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ75-77 ផ្លូវលេខ430​ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន ​ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 215 881
អ៊ីម៉ែលៈ​​​​​​​​​​​ gka@ganad.com.kh
ព័តមានលំអិត
ធាវីព្រីនធីង និង តែមកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ8CEo ផ្លូវលេខ178 ផ្លូវព្រះអង្គ Makhak Vann ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 309 930
ព័តមានលំអិត
ជោគជ័យ ព្រីនធីងកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ749 ផ្លូវលេខ93 ផ្លូវព្រះមុន្នីវង្ស ​​ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 350 569
អ៊ីម៉ែលៈ printingcambodia@jaukjey.com
ព័តមានលំអិត
ខេ អិល គីមឡុង ព្រីនធីងកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ811 ផ្លូវព្រះមុន្នីវង្ស សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន​​​ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 993 88
ព័តមានលំអិត
មដ្កុដពេជ្រ ព្រីនធីង & ហ្វូតូកូពីកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ152Eo ផ្លូវលេខ63 ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម សង្កាត់ចតុមុខ ​​ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 5555 194
អ៊ីម៉ែលៈ makudpech@yahoo.com
First12 Next Last(30 Items)
អ្នកចូលទស្សនា
  • ចំនួនអ្នកទស្សនា05248918
  • ថ្ងៃនេះ162
  • ម្សិលមិញ988
  • សប្តាហ៏នេះ1156
  • ខែនេះ15212
បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម