សេចក្តីជូនដំណឹង
Welcome to Love Wedding! Register Login >> Post Free Ads Now
ភ្នំពេញ
»​ ដេប៉ូផ្គត់ផ្គង់ភេសជ្ជៈ
ព័តមានលំអិត
Eung Chea Hour Industrial Cropកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ​290 ចំការដូង ផ្លូវលេខ217 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 6918 944
ព័តមានលំអិត
ភោជនិយដ្ឋាន FCC Phnom Penhកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ361E1Z ផ្លូវព្រះស៊ីសុវត្ថិ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 724 014
ព័តមានលំអិត
ក្រុមហ៊ុន Ginseng Wineកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ452 ផ្លូវជាតិលេខ5 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 725 052
អ៊ីម៉ែលៈ heng.wrw@online.com.kh
ព័តមានលំអិត
ក្រុមហ៊ុន Heng Heang Beverage & Food Co., Ltdកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ555 ផ្លូវលេខ369 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 764 888
ព័តមានលំអិត
ក្រុមហ៊ុន Hour You Hang Co., Ltdកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ18E2 ផ្លូវលេខ201 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 888 820
ព័តមានលំអិត
ក្រុមហ៊ុន InteBev (Cambodia) Co., Ltdកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ35 ផ្លូវលេខ322 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 727 424
ព័តមានលំអិត
ក្រុមហ៊ុន IQPS Tranding Co., Ltdកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ2Eo ផ្លូវលេខ347 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 341 158
ព័តមានលំអិត
កេវី រចនាកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ108AI ផ្លូវលេខ273 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 880 073
ព័តមានលំអិត
ក្រុមហ៊ុន KT Beverage Co., Ltdកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ​315 ផ្លូវលេខ245 ផ្លូវ​ម៉ៅសេទុង ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 996 662
ព័តមានលំអិត
L Vy Groupកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ216 ផ្លូវលេខ156 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 990 769
ព័តមានលំអិត
លីម ឆាយហួរកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ22-26Eo ផ្លូវលេខ201 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 6768 555
ព័តមានលំអិត
ក្រុមហ៊ុន Khmer Brewery Limitedកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
សង្កាត់ជើងឯក ខណ្ឌដងកោរ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 061 555 338
ព័តមានលំអិត
ហុង ជិនកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ450 ផ្លូវលេខ310 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 214 770
ព័តមានលំអិត
ខូវ គឹមអៀងកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ65E0 ផ្លូវលេខ182 ខណ្ឌ7មករា ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 212 165
ព័តមានលំអិត
រស្មីអង្គរ មានលក់ភេសជ្ជះគ្រប់ប្រភេទកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ97A ផ្លូវមុនីរ៉េត ខណ្ឌទូលគោក ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 4596 333
ព័តមានលំអិត
ចែ ពេជ្រ មានលក់ដុំ និង រាយភេសជ្ជះគ្រប់ប្រភេទកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ18I ផ្លូវលេខ199 ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 522 710
ព័តមានលំអិត
រស់គឹមសាន ផ្គត់ផ្គង់ភេសជ្ជះគ្រប់ប្រភេទកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខN0386 ផ្លូវលេខ193 ជាប់ផ្សារអូឡាំពិច ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 89 0067
ព័តមានលំអិត
ហុង ហៀក ផ្គត់ផ្គង់ភេសជ្ជះគ្រប់ប្រភេទកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខN0119E0 ផ្លូវលេខ199 ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ
ទូស័ព្ទលេខៈ 099 92 33 55
ព័តមានលំអិត
តែ តិចឡុង ផ្គត់ផ្គង់ភេសជ្ជះគ្រប់មុខកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ18A ផ្លូវលេខ199 ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 011 22 55 88
First12 Next Last(30 Items)
អ្នកចូលទស្សនា
  • ចំនួនអ្នកទស្សនា05291331
  • ថ្ងៃនេះ365
  • ម្សិលមិញ3256
  • សប្តាហ៏នេះ7771
  • ខែនេះ26167
បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម