សេចក្តីជូនដំណឹង
Welcome to Love Wedding! Register Login >> Post Free Ads Now
ភ្នំពេញ
»​ ហាងកាត់រ៉ូបអាពាហ៍ពិពាហ៍
ព័តមានលំអិត
បាយ័ន កាត់ដេរកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ48Eo ផ្លូវលេខ338 សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ2 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 847 886
អ៊ីម៉ែលៈ bayon.tailor@gmail.com
ព័តមានលំអិត
បីយូធីហ្វូល កាត់ដេរកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ242 ផ្លូវលេខ163 12312 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 538 185
ព័តមានលំអិត
ឆន សុវណ្ណរាជ កាត់ដេរកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ304 ផ្លូវលេខ182 ភ្នំពេញ
​ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 910 666
ព័តមានលំអិត
Dalya sculpture Shop & Woman កាត់ដេរកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ14ABEo ផ្លូវលេខ280 ភ្នំពេញ
​ទូរស័ព្ទលេខៈ 092 800 323
ព័តមានលំអិត
Glory កាត់ដេរកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ14ABEo ផ្លូវលេខ280 ភ្នំពេញ
​ទូរស័ព្ទលេខៈ 092 800 323
ព័តមានលំអិត
KRS-Kong Raksmey International Tailorកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ14ABEo ផ្លូវលេខ280 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 092 800 323
ព័តមានលំអិត
La Lumiereកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ86Eo ផ្លូវលេខ141 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 210 213
ព័តមានលំអិត
លំ រឺ នារី ភារំ កាត់ដេរកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ34A ផ្លូវលេខ6A ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 259 936
ព័តមានលំអិត
មរតក កាត់ដេរកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ63B ផ្លូវលេខ90 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 929 216
ព័តមានលំអិត
ក្រុមហ៊ុន ឧតម្តរស្មី កាត់ដេរកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ122 ផ្លូវព្រះសីហនុ សង្កាត់បឹងកេងកង​1 ភ្នំពេញ
​ទូរស័ព្ទលេខៈ 088 5595 777
អ៊ីម៉ែលៈ dararithbusiness99@gmail.com
ព័តមានលំអិត
Princess Model កាត់ដេរកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ165 ផ្លូវលេខ265 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 907 745
ព័តមានលំអិត
រ៉ូយ៉ាល់ ហាងកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់កាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ189CEo ផ្លូវលេខ63 ភ្នំពេញ
​ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 865 561
ព័តមានលំអិត
សីវ មី ហាងកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់កាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ159DEo ផ្លូវលេខ245 ផ្លូវម៉ៅសេទុង ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 807 610
ព័តមានលំអិត
សុជាតិ កុលាប ហាងកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់កាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ159DEo ផ្លូវលេខ245 ផ្លូវម៉ៅសេទុង ភ្នំពេញ
​ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 807 610
ព័តមានលំអិត
Sophy & Sina Co., Ltdកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ03 ផ្លូវលេខ240 ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 213 7167
អ៊ីម៉ែលៈ info@sophysina.com
ព័តមានលំអិត
សុធារ៉ា ហាងកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ និង សំអាងការកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ101Eo ផ្លូវលេខ128 ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 979 506
ព័តមានលំអិត
សុវណ្ណារី កាត់ដេរកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ07 ផ្លូវលេខ160 ភ្នំពេញ
​ទូរស័ព្ទលេខៈ 097 9808 818
ព័តមានលំអិត
Tha La Line កាត់ដេរកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ30-32Eo ផ្លូវលេខ19 ភ្នំពេញ
​ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 6916 373
ព័តមានលំអិត
ថាវី ដា ហាងកាត់សំលៀកបំពាក់កាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ194 ផ្លូវលេខ217 ផ្លូវព្រះមុនី្នវង្ស ភ្នំពេញ
​ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 424 427
First12 Next Last(29 Items)
អ្នកចូលទស្សនា
  • ចំនួនអ្នកទស្សនា05291345
  • ថ្ងៃនេះ379
  • ម្សិលមិញ3256
  • សប្តាហ៏នេះ7785
  • ខែនេះ26181
បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម