សេចក្តីជូនដំណឹង
Welcome to Love Wedding! Register Login >> Post Free Ads Now
ភ្នំពេញ
»​ ហាងលក់គ្រឿងអល័ង្ការ
ព័តមានលំអិត
Elegance Silver Jewelry&Watchesកាលបរិច្ឆេទ 25/05/2015
Tel: 012 536 688
ព័តមានលំអិត
LENG VY Jewelryកាលបរិច្ឆេទ 25/05/2015
298 Phnom Penh 017 888 817 http://www.lengvy.wix.com/kheangmom
ព័តមានលំអិត
Kim Thoai - Viet Nam Jewelryកាលបរិច្ឆេទ 25/05/2015
41Eo, Street 144, Sangkat Phsarkanda1, Khan Doun Penh Phnom Penh 012 859 627 http://vnj-cambodia.com/
ព័តមានលំអិត
VJewelryកាលបរិច្ឆេទ 25/05/2015
No. 62BZ, Street 402 Phnom Penh 017 577 888
ព័តមានលំអិត
Pailin Jewelryកាលបរិច្ឆេទ 25/05/2015
No. 230Eo, Khemarak Phoumin (St. 130), east of Phsar Thom Thmey, Sangkat Phsar Thmey III, Khan Daun Penh, 12210, Phnom Pen, Cambodia http://www.pailinjewelry.com/
ព័តមានលំអិត
Mokod Pich Jewelryកាលបរិច្ឆេទ 25/05/2015
75,St 53 corner136, Sangkat Phsar Thmey 3,Khan Daun Penh Phnom Penh 012 828 247
ព័តមានលំអិត
Pich Jewelryកាលបរិច្ឆេទ 25/05/2015
Cambodia Phnom Penh 010 642 716/ 017 499 694
ព័តមានលំអិត
Eng Sing Huot Jewelryកាលបរិច្ឆេទ 25/05/2015
#419E0 Monivong Blvd Phnom Pen, Cambodia +85512 633663 , +85516233663
ព័តមានលំអិត
Heng kunthea Jewelry shopកាលបរិច្ឆេទ 25/05/2015
# 40 st 128 (KOM PU CHEA KRAOM) western Psa tmey 40 m Phnom Penh 012 856 357/097 4478478 / 016 211115 http://www.hengkuntheajewelry.com/
ព័តមានលំអិត
Hong Kong Jewelryកាលបរិច្ឆេទ 25/05/2015
Hong Kong Jewelry #10-12E0, st. 63, Phsar Thmey 1, Doun Penh, Phnom Penh 023 214 567
ព័តមានលំអិត
Chuan Ly Fashion Jewelryកាលបរិច្ឆេទ 25/05/2015
សាខា ផ្សារ ធំថ្មី / ផ្សារ ផេនសល (មាត់ទន្លេ ) / ផ្សារទំនើប រតនាផ្លាហ្សា Phnom Penh 016 366 765 Call : 016 366 765 081 51 41 91 093 51 41 91 .
ព័តមានលំអិត
សុវណ្ណ គុន្ធា លក់គ្រឿងអលង្កាកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ13-61 ផ្លូវលេខ​63 ផ្សារទំនើប​សូរិយា ភ្នំពេញ
​ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 223 623
ព័តមានលំអិត
ស៊ុន លី លក់គ្រឿងអលង្កាកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ618Eo ផ្លូវលេខ217​ ផ្លូវមុនី្នរ៉េត​ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 203 036
ព័តមានលំអិត
Temptation Jewelry Shopកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ46Eo ផ្លូវលេខ360​ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 995 797
ព័តមានលំអិត
អ៊ុយ ម៊ុយ ឃៀង លក់គ្រឿងអលង្កាកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ122-124-126Eo ផ្លូវលេខ​118​ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 723 441
ព័តមានលំអិត
វ៉ាន់ វ៉ាន់ ដាយមិន លក់គ្រឿងអលង្កាកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970

ផ្ទះលេខ108 ផ្លូវលេខ​136 ផ្លូវឧកញ្ញ៉ា អ៊ីន ភ្នំពេញ
​ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 6925 635

ព័តមានលំអិត
Vortei Ratanak លក់គ្រឿងអលង្កាកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ36Eo ផ្លូវលេខ​67 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 881 979
ព័តមានលំអិត
អ៊ី ហេង លក់គ្រឿអលង្ការកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ93Eo-E3 ផ្លូវលេខ​144 ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 829 340
ព័តមានលំអិត
Angkor Shopping Centerកាលបរិច្ឆេទ 01/01/1970
ផ្ទះលេខ13 ផ្លូវអង្គរផាក សៀមរាប
ទូរស័ព្ទលេខៈ 063 96 35 22
First12 3 Next Last(41 Items)
អ្នកចូលទស្សនា
  • ចំនួនអ្នកទស្សនា05248911
  • ថ្ងៃនេះ155
  • ម្សិលមិញ988
  • សប្តាហ៏នេះ1149
  • ខែនេះ15205
បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម