សេចក្តីជូនដំណឹង
Welcome to Love Wedding! Register Login >> Post Free Ads Now
ភ្នំពេញ
»​ ហាងកាត់ម៉ូតសំលៀកបំពាក់
ព័តមានលំអិត
ខេមរះ ប៉ាក់ឌិនកាលបរិច្ឆេទ 24/05/2015
Tel: 012 897 939 / 093 89 79 39 address : # 27,St 168, sangkat Orussey I, khan 7makara
ព័តមានលំអិត
អ.អេស.កាត់ដេរRS Fashionshopកាលបរិច្ឆេទ 24/05/2015
អ.អេស.កាត់ដេរ Tel : 012328815..010556676 # 402, St Mao Tse Toung Boulevard, Boeng Salang,khan Toul Kork, Phnom Penh
ព័តមានលំអិត
Hang Tailorកាលបរិច្ឆេទ 24/05/2015
ហង្សកាត់ដេរនិងលក់គ្រឿងសំអាងការ TeL: 077 70 70 96 / 011 60 69 96 / 010 900 296 address : # 39, St 166 , sangkat Orussey III, khan 7 makara, pp
ព័តមានលំអិត
SeangDi Tailorកាលបរិច្ឆេទ 24/05/2015
#14B, Street 253, Sangkat Tek Laok II , Khan Toul Kor, Phnom Penh Cambodia Phnom Penh 012872176 / 016 351 560 http://www.facebook.com/seangditailor
ព័តមានលំអិត
Home Tailorកាលបរិច្ឆេទ 24/05/2015
street 402 Phnom Pen, Cambodia 010 770 880
ព័តមានលំអិត
Belle Tailorកាលបរិច្ឆេទ 24/05/2015
Own Business Clothes Shop and Tailor Contact tel : 015 749 844
ព័តមានលំអិត
Angkor Independent Tailorកាលបរិច្ឆេទ 24/05/2015
49 Preah Sihanouk Blvd Phnom Penh 012 889 711 http://angkorindependent.blogspot.com/
ព័តមានលំអិត
Somros Neary Khmer Beauty & Tailor - SNK Online Shopកាលបរិច្ឆេទ 24/05/2015
Tel: 012 700 823 / 015 700 823 / 016 700 823 / 092 700 823 http://www.snkbeautycenter.com/
ព័តមានលំអិត
Kamikazy Tailorកាលបរិច្ឆេទ 24/05/2015
Kamikazy tailor: #63E0E1, st143(សហព័ន្ធអឺរ៉ុប), sk olympic, khan chamkamorn. Phnom Penh 012752789, 070768666
ព័តមានលំអិត
Kollin Tailorកាលបរិច្ឆេទ 24/05/2015
ទីតាំងស្ថិតនៅតាមដងមហាវិថីព្រះសីហនុ ហួសហាងលក់ផ្លែឈើស្រីមុំ ប្រហែល ៥០០មែ៉ត៕ Tel : 017 335569, 016 422 431
ព័តមានលំអិត
Khmer Design tailorកាលបរិច្ឆេទ 24/05/2015
For more information 012757527 . 092340335 address No.266 monireith blvd (217) keang 430 blvd thank you
ព័តមានលំអិត
Outdom Reaksmey Tailorកាលបរិច្ឆេទ 24/05/2015
St63 ( trosork paem ) #178c BKK1/CKM/PP Phnom Pen, Cambodia 081 818 168
ព័តមានលំអិត
ដាដាណែតកាត់ដេរ/Dadanet Tailorកាលបរិច្ឆេទ 24/05/2015
Dress make by dadanet tailor! Interest call: 016776066/087777066 ,thank q all beloved customers #79 ; 110st ; west of old market, face to LUCKY RO Hotel Phnom Penh
ព័តមានលំអិត
Paradise Tailorកាលបរិច្ឆេទ 24/05/2015
Paradise Tailor 023 214 107 / 012 89 33 22 / 011 89 33 22
ព័តមានលំអិត
testingកាលបរិច្ឆេទ 29/10/2014
testing
First1Last(15 Items)
អ្នកចូលទស្សនា
  • ចំនួនអ្នកទស្សនា05248939
  • ថ្ងៃនេះ183
  • ម្សិលមិញ988
  • សប្តាហ៏នេះ1177
  • ខែនេះ15233
បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម